Tuyển chọn mẫu đồng phục họp lớp 10 năm – tình thắm chưa phai

  Trong hành trình bước vào đời, tình bạn là điều thiêng liêng nhất chúng ta nên gìn giữ. Giữa những cạm bẫy của cuộc sống, tình bạn của thời cắp sách tới trường vẫn là tình cảm thiêng liêng – cao quý bởi nó chưa gắn với những toan tính, vụ lợi. Vì lẽ